Upravni postopki

Registracijo motornih in priklopnih vozil opravljajo registracijske organizacije:

 • upravne enote,
 • pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil,
 • pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.

Pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil opravljajo registracijo na podlagi javnega pooblastila ministra pristojnega za notranje zadeve.

Bistvene spremembe s področja registracije vozil v zadnjih letih

 • prometno dovoljenje je odločba;
 • veljavnost prometnega dovoljenja je do prvega izteka datuma ali tehničnega pregleda ali vplačila povračila za uporabo cest ali zavarovanja avtomobilske odgovornosti;
 • odjava vozil, če veljavnost prometnega dovoljenja preteče za več kot 30 dni, razen za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, štirikolesa, bivalna vozila in bivalne priklopnike ter starodobna vozila, ko je odjava vozil eno leto od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja;
 • registrske tablice so vezane na vozilo in jih lahko ob prodaji vozila obdrži novi lastnik ali pa se uničijo (izjema so tablice z izbranim delom označb, ki ostanejo lastniku registrskih tablic);
 • registrske tablice se deponirajo le za 15 dni, ki jih lahko uporabite le na istem vozilu (izjema so tablice z izbranim delom označb, ki jih shrani lastnik).

Več o posameznih upravnih postopkih si lahko preberete v podrubrikah.

Če prvo registracijo ali podaljšanje registracije za lastnika vozila ureja druga oseba, je potrebno na okencu predložiti pooblastilo lastnika ter osebni dokument pooblaščenca.

Pravni predpisi, ki urejajo registracijo vozil

Uradni list RS:

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 8/2010)
 • Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Ur.l. RS, št. 109/2010)
 • Zakon o motornih vozilih /ZMV/ (Ur.l. RS, št. 106/2010)
 • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur. l. RS, 88/2005)
 • Pravilnik o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Ur. l. RS 5/1992, 70/1995, 41/1999, 73/2000, 95/2001, 117/2002)
 • Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Ur. l. 95/2001, 29/2004, 74/2005, 6/2006)
 • Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerim se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS 113/2003)
 • Odredba o določitvi registracijskih območij za registracijo motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji (Ur. l. 5/1992 in 19/1992)
 • Navodila Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Ljubljana

Zakonodaja ES

 • Direktiva Sveta 96/96 ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov
 • Direktiva komisije 1999/52/ES z dne 26. maja 1999 o prilagoditvi Direktive Sveta 96/96/ES o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov, tehničnemu napredku
 • Direktiva komisije 2001/9/ES z dne 12. februarja 2001 o prilagoditvi Direktive Sveta 96/96/ES o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov, tehničnemu napredku
 • Direktiva komisije 2001/11/ES z dne 14. februarja 2001 o prilagoditvi Direktive Sveta 96/96/ES o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov – preskušanje delovanja naprave za omejevanje hitrosti gospodarskih vozil, tehničnemu napredku
 • Direktiva komisije 2003/27/ES z dne 3. aprila 2003 o prilagoditvi Direktive Sveta 96/96/ES glede preskušanja emisij izpušnih plinov iz motornih vozil tehničnemu napredku.
 • Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila o dokumentih za registracijo vozil
 • Direktiva Komisije 2003/127/EC z dne 23. decembra 2003 o prilagoditvi Direktive Sveta 1999/37/EC o dokumentih za registracijo vozil.