Sprememba lastništva registriranega vozila

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijavtii v 15 dneh. Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

  • Prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno.
  • Če prodajalec ni prisoten, mora kupec za registracijo imeti tudi listino o spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva). Če se sprememba lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo, oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen na upravni enoti ali pri notarju.
  • Fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno na upravni enoti ali pri notarju).
  • Pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka.

Pri nas lahko:

  • kupite obrazec kupo-prodajne pogodbe,
  • opravite identifikacijo osebe – prodajalca in kupca,
  • sklenete avtomobilsko zavarovanje,
  • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso),
  • pridobite nove registrske tablice,
  • pridobite novo prometno dovoljenje.