Letna dajatev

Letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (včasih smo temu rekli cestna taksa) plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila. Letne dajatve ni potrebno plačevati za traktorje, traktorske priklopnike, kolesa z motorjem in lahke priklopnike. Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja. Plačilo letne dajatve je običajno za eno leto, lahko pa je tudi za krajše oziroma daljše obdobje od enega leta.

Letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu se lahko vplača v poslovnih enotah AMZS.

Pravne osebe lahko letno dajatev poravnajo po predračunu. Za izdelavo predračuna se obrnite na poslovno enoto, kjer nameravate opravljati registracijo.

Razvrstitev vozil v razrede za plačilo letne dajatve ureja Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.