80-ies-lounge-1566893

Zavarovanje opreme

Zavarovanje premičnin je zavarovanje opreme v stanovanju ali hiši. Kot oprema se smatra vse, kar se lahko enostavno prime in odnese iz objekta (pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila, osebni dokumenti, slike, nakit …).

Možne nevarnosti, katere lahko zavarujete so toča, vihar, požar, strela (direktni in indirektni udar), tatvina, vdor meteorne vode, razbitje stekla v vitrinah, vandalizem, izliv vode, potres, poplava …Tako kot pri zavarovanju doma, je tudi tukaj potreben premislek, kaj sploh potrebujete in katere nevarnosti so za vas najpomembnejše.S temeljnim zavarovanjem stanovanjskih premičnin vam zavarovalnice ponujajo obsežen izbor zavarovalnih kritij, katere lahko, glede na vaše potrebe, še dodatno razširite. Posebno kvaliteto zavarovalnega kritja predstavlja zavarovanje na novo vrednost, ki vam zagotavlja povrnitev škode brez odbitka amortizacije.