Življensko zavarovanje

Življensko zavarovanje

Je sodobna oblika mešanega življenjskega zavarovanja z udeležbo na dobičku z zajamčenim donosom. Kar pomeni, da boste po izteku zavarovalne dobe ob doživetju prejeli zajamčeno zavarovalno vsoto in pripisani dobiček,

Prednost takšnega zavarovanja v primerjavi s klasičnimi oblikamo varčevanja je v tem, da se s sklenitvijo življnjskega zavarovanja hkrati zagotovite varnost svojim bližnjim.

V primeru smerti zavarovanca dobi upravičenec izplačano zavarovalno vsoto za primer smrti, zavarovalec pa lahko iz naše palete zavarovanj sam izbere glede na potrebe svojih najbližjih, ali naj se ta vsota izplača takoj, ali šele ob poteku zavarovanja.

Komu je namenjeno življensko zavarovanje?
Namenjeno je osebam med 14 in 70 letom starosti. Z klasičnim življenjskim zavarovanjem boste posrkbeli za varnost skozi celotno življensjko obdobje. Zavarovani ste za večino hudih bolezni, primer naravne in nezgodne smrti. Zraven lahko tudi izberete kvalitetno nezgodno zavarovanje.

Seveda je glavni namen življenjskega zavarovanja – dolgoročna socialna varnost. Varnost v smislu kvalitetne pokojnine. S mesečnim dolgoletnim varčevanjem boste sami prevzeli odgovornost za svojo pokojnino. Pri klasičnih življenjskih zavarovanjih vam zavarovalnica poleg fiksnega donosa, vsako leto pripiše še dobiček, ki ga ustvari. Dobički se v povprečju gibljejo med 4-6%.