Zavarovanje za primer smrti

Zavarovanje za primer smrti

Človekova osnovna potreba je potreba po varnostim ki jo skušamo zadovoljiti skozi celtno življenje.

Še toliko bolj, ko se znajdemo v vlogi zakonskega partnerja, starša, kreditojemalca,… Ustrazna oblika osebnega zavarovanja našim najbližjim v primeru naše prezgodnje smrti omogoča premostitev nanadnega izostanka dela družinskega dohodka in premostitev naslih finančnih razmer v družini.

Zaradi izjemno nizke premije, ki omogoča doseganje relativno visoke zavarovalne vsote, je zavarovanje za primer smrti primerno za vse, ki zaradi nižjih dohodkov, odplačevanja krditnih obveznosti oziroma podobnih finančnih bremen ne morejo varčevati.