Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani tudi dve osebi hkrati. V tem primeru zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavararovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovani osebi doživita zavarovalno dobo, oziroma v primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja.