Pravna zaščita

Pravna zaščita

Zavarovanje krije vse potrebne stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije tudi vse potrebne storške uveljavljana odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s pometno nesrečo ter potrebne stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Pravne začite so deležni vsi potniki poleg lastnika vozila.