Kombinacije delnega kaska

Kombinacije delnega kaska

S kombinacijami delnega kaska se izognemo morebitni odbitni franšizi in izgubi bonifikacije. Riziki, ki jih pokrivajo kombinacije delnega kaska, pa so že zajeti v samem kasko zavarovanju.

Izjemi sta le tatvina in nadomestno vozilo.