Kaj je bonus in malus

Kaj je bonus in kaj je malus

Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14.premijskem razredu. Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovalec sklenil za vozilo prvič in zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po poteku več kot treh let, odkar mu je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje.

Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo, omogoča razvrstitev za en premijski razred nićje v naslednjem zavarovalnem letu in to je BONUS.

Posledica vsake prijavljene škode v preteklem zavarovalnem letu je pomik za tri razrede višje za posamezno škodo, to pa je MALUS. (Upoštevajo se največ 4 prijavljene škode v istem zavarovalnem letu oziroma obdobju.