Upravni postopki

Registracijo motornih in priklopnih vozil opravljajo registracijske organizacije: upravne enote, pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil, pooblaščene gospodarske družbe

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice če: je vozilo uničeno,

Letna dajatev

Letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (včasih smo temu rekli cestna taksa) plačujejo uporabniki cest za cestna motorna