Pravna zaščita

Pravna zaščita

Zavarovanje krije vse potrebne stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije tudi vse potrebne storške

1 2